March 23, 2022

PolDEA

PLATFORMMasaüstü
ÖZELLİKLERPoligon ve dairesel kesitli çelik direklerinin taban plakası, yer bağlantı elemanları,
gövdesi, açıklıkları ve tüm bağlantılarını sonlu elemanlar yöntemiyle analizi
Uluslararası kabul görmüş rüzgar standartlarına göre tasarım
Minimum maaliyet ve maksimum güvenlik amacıyla tasarım optimizasyonu
CAD programları için üç boyutlu modeller üretme
Sonuçları grafikler ve tablolar ile kullanıcıya raporlama