March 23, 2022

Tsumaps – Neam Yazılımı

PLATFORMWeb
ÖZELLİKLEROlasılıklı Tsunami Kuzey Doğu Atlantik ve Akdeniz Bölgesi için Tehlike Haritalarını oluşturma
Coğrafi etiketlerle filtreleme
WEB SİTEhttp://www.tsumaps-neam.eu/